Вхід Реєстрація
Головна » Статті » ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ

ЯК ТРЕБА ПОЧИНАТИ І ЗАКІНЧУВАТИ ДІЛОВІ ЛИСТИ
Беручись до написання ділового листа, щоразу замислюємося над тим, як його правильно почати і як краще  
закінчити. І передусім постає проблема звертання.
Звичайно, звертання можуть бути різні. Найпоширенішими є:
Уважаемый/ая_______________           Шановний/а ___________________
                           имя                                                       ім'я
Уважаемый господин                            Шановний пане
Уважаемая госпожа                              Шановна пані
Уважаемые господа                              Шановні панове
Уважаемые коллеги                              Шановні колеги
Ці звертання є усталеними, традиційними, і, здавалось би не становлять жодних труднощів. Однак із формулами  
«Шановний пане » та «Шановна пані » слід бути обережними, надто ж коли ви знаєте лише прізвище та ініціали адресата і не впевнені, чоловік це чи жінка. І якщо ви не впевнені цілковито у статі Іваненко О. П., краще вжити  поширене тепер подвійне звертання «Шановний пане/пані Іваненко О. П.». Бо буде прикро і вам, і вашому адресатові, якщо листа із звертанням «Шановний пане Іваненко О. П.» отримає молода й приваблива Ольга Петрівна.
У сучасному діловому листуванні прийнятним вважається також указувати звання адресата чи його професію.
Вельмишановний професоре
Шановний лікарю
Пане вчителю
Шановний пане судця
Вельмишановний пане прокурор та ін.
Доволі складною і делікатною є проблема звертання до церковних осіб та вищих державних осіб. Так, наприклад, до служителів церкви звертаємося:
Слава Ісусу Христу! (Христос народився! Христос воскрес!)
Всечесніший Отче
Всечесншшй Отче Пароху
Всесвітліший Отче Докторе
Високопреподобний Отче Раднику
Преосвященний Ексцеленціє
Ваше Преосвященство
Ваше Блаженство
Блаженніший і дорогий Митрополите
Високопреосвященніший Владико Митрополите
Ваша Еміненціє! (до кардинала)
Ваша Святосте! (до Патріарха)

До Президента держави звертаємося:
Ваша Високодостойносте Пане Президенте

Звертання до міністрів і послів:
Високодостойний пане Міністре
Високодостойний пане Амбасадоре

Не слід забувати про те, що в українській мові звертання має граматичну форму кличного відмінка, а тому
формулювання «Шановна Ольга Петрівна!», «Шановний вчитель», «Пан суддя» є ненормативними.
Вступна частина будь-якого листа повинна відразу  привернути увагу адресата. Від кількох перших фраз може залежати дуже багато. Наприклад, після тривалих і напружених переговорів обидві сторони нарешті досягли згоди. Однак взаєморозуміння і теплі відносини, що склалися, охолонуть, якщо ви не намагатиметесь підтримувати їх. І перша ж фраза вашого листа може зіграти дуже важливу роль: або зміцнить приязнь і укріпить партнерство, або засвідчить стримане ставлення і викличе відповідну реакцію. Звичайно, якщо після зустрічі, на якій було досягнуто довгоочікуваної згоди, ви почнете свого листа словами:
Відповідно до нашої угоди...
Дозвольте Вам повідомити...
Цим повідомляємо...
На підтвердження нашої домовленості... тощо,
то це, безперечно, буде ввічливо, але холодно, без жодного натяку на потепління, що виникло внаслідок переговорів.  
Інша річ, якщо ваш лист буде своєрідним продовженням цієї успішної зустрічі:
Нам було приємно...
Ми дуже раді... 
Щиро вдячні Вам за...
Хочемо з приємністю зазначити...
Нам особливо приємно...

Такий вступний комплімент, який засвідчує вашу повагу, буде приємним для адресата і налаштує його позитивно.
Не слід забувати й про те, що відсутність звертання трактується як зневага до адресата і вважається порушенням етикету ділового листування.
А як правильно почати листа, щоб він справив на адресата належне враження?
Початкові фрази, речення. Важливо вдало сформулювати першу фразу, яка залежатиме від мети та змісту листа.  
Наприклад, у першому реченні ви можете висловити адресатові подяку — це буде і ввічливо, і доречно, і налаштує на доброзичливе сприймання.
Искренне благодарим за...                                Щиро якуємо за...
Очень благодарны Вам за...                              Дуже вдячні Вам за...
Виражаєм свою благодарность за...                   Висловлюємо свою вдячність за...
Спасибо Вам за то, что Вы                                 Дякуємо Вам за те, що Ви
нашли время и возмож-                                      знайшли час і можливість
ность...
Мы искренне благодарны                                  Ми щиро вдячні Вам за...
Вам за...  
Прежде всего позвольте по-                              Передусім дозволльте подякувати Вам за....
благодарить Вас за...

Інший, більш сухий і офіційний варіант початкової формули — підтвердження отримання листа (інформації,  
документів та ін.).
Мы получили Ваше письмо от ____________       Ми отримали Вашого листа від __________
                                                   (дата)                                                            (дата)
Подтверждаем получение Ва-                            Підтверджуємо отримання
шей телеграммы                                                 Вашої телеграми
В подтвержцение                                              На підтвердження телефонної розмови
телефонного разговора с Вашим пред-               з Вашим представником
ставителем сообщаем...                                     повідомляємо.....
Мьі получили Ваше письмо                                Ми отримали Вашого листа
с сообщением о...                                              з повідоленням про...
С благодарностью                                             Із вдячністю підтверджуємо
подтверждаем получение информации               отримання інформації
относительно...                                                  стосовно...

Поширеними вступними фразами ділових листів є також посилання на попередній лист, факт, подію, зустріч чи телефонну розмову:

В ответ на Ваше письмо от ___________              У відповідь на Ваш лист від ________  
                                           (дата)                                                                 (дата)
Отвечая на Ваш запрос от ___________               Відповідаючи на Ваш запит від ________
                                           (дата)                                                                       (дата)
Соответственно контракту                                   Відповідно до контракту №____, підписаного між
№ ____, подписанному                                        нашими фірмами...
между нашими фирмами...

Соответственно пункту ____                                Відповідно до пункту _____ укладеної угоди
подписанного соглашения...

Соответственно договорен-                                 Відповідно до домовленості,
ности, достигнутой во время                                досягнутої під час нашої
нашей недавней встречи...                                  недавньої зустрічі

В ответ на Ваш запрос от                                     У відповідь наВаш запит від ______
_______ направляєм Вам...                                                                              (дата)
(дата)
Ссылаясь на рекламное                                      Посилаючись на рекламне оголшення в
обьявление в газете ______ ,                              газеті ________________, прсимо Вас...
просим Вас...
Ссылаясь на решение коми-                                Посилаючись на рішення комітету
тета _________от ________, мы ре-                      _________  від _______ ми вирішили
      (название)     (дата)                                       (назва)            (дата)
шили...
На Ваш запрос о... даем ис-                                 На Ваш запит про ... даємо вичерпну
черпывающий ответ...                                         відповідь

В связи с тем, что на вчераш-                              У зв'язку з тим, що на вчорашній зустрічі
ней встрече было высказано                               була висловлена згода, Ви могли б...
согласие, Вы могли бы...

Вступна фраза може також повідомляти певну інформацію адресатові:

Сообщаем Вам...                                                 Повідомляємо Вам...
Хотим сообщить, что...                                        Хочемо повідомити, що...
С удовольствием сообщаем,                                З приємністю повідомляємо, що....
что...
Вынужденм с огорчением                                    Змушені з прикрістю повідомити,що...
сообщить, что...
Мы внимательно рассмотре-                                 Ми уважно розглянули Ваше
ли Вашу просьбу и сообщаем...                            прохання і повідомляємо
Позвольте сообщить Вам о...                                Дозвольте повідомити Вам про...
Этим сообщаем...                                                 Цим повідомляємо...
Отвечая на Ваш запрос отно-                               Відповідаючи на Ваш запит
сительно , сообщаем...                                         стосовно ,  
повідомляємо... ,
Сообщаем о своем оконча-                                   Повідомляємо про свою ос-
тельном согласии на...                                          таточну згоду на...
Рады сообщить Вам, что...                                    Раді повідомити Вам, що...

Серед ділових листів є багато таких, вступне речення яких сформульоване у вигляді прохання, наприклад:
Просим вьіслать нам...                                          Просимо надіслати нам...
Обращаемся к Вам с прось-                                  Звертаємося до Вас із про-
бой...                                                                   ханням...
Просим Вас принять заказ на...                             Просимо Вас прийняти  
                                                                           замовлення на...

Категорія: ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ |
Переглядів: 18520 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]